RSS not configured

Facebook
RSS

taneczne stroje

Komentowanie nie jest możliwe
gru - 5 - 2016
admin

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, czym jest taniec, zdoła go rozpoznać, zatańczyć jak też podać jego specyficzne cechy. Taniec zauważamy na ulicy, w telewizji, na przyjęciach oraz w wielu innych miejscach. Z tańcem mamy też do czynienia w teatrze. Taniec w teatrze stosowany jest w musicalach, jakie stały się w minionych latach nadzwyczaj legendarne. W nich pojawiają się taneczne stroje. Musical to muzyczna sztuka, która powiła się w drugiej połowie XIX wieku. Na początku swojego istnienia nie miała kolosalnej popularności jednak w miarę upływu czasu zdobyła wielką popularność. Musical to połączenie tańca, śpiewu i scen, w których aktorzy w nim występujący wypowiadają wyznaczone kwestie. Jednak autorzy musicali zaczęli odchodzić od scen mówionych oraz ograniczali się tylko do śpiewu. Dziś w musicalu używa się rożnego typu tańce, np. balet, taniec współczesny, hip hop jak także rożne gatunki muzyczne jazz, muzykę idealną i dużo innych. Spośród wielu kultowych musicali na nadzwyczajną uwagę zasługują: Grease, Chicago, Upiór w operze.

Comments are closed.

firanki do kuchni

Jeśli nie jesteśmy zwolennikami wieszania w oknie firanek i zasłonek, ...